Regulamin

Podmiotem świadczącym usługi pod adresem http://rowerkidzieciece.com.pl jest:

F.H.U. SAMIRA
ul. Opolska 35 42-274 Konopiska
NIP: 949-195-02-75 REGON: 240975514

Dane kontaktowe do obsługi zamówień:

adres korespondencyjny: F.H.U. SAMIRA ul. Opolska 35 42-274 Konopiska

Email: samirasklep@interia.pl
Telefon: +48 663 784 828

 

Spis treści:

I. Rodzaj świadczonych usług

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

III. Warunki realizacji zamówienia

IV. Ceny towarów

V. Formy płatności

VI. Reklamacje

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

VIII. Dane Osobowe

IX. Postanowienia końcowe

 

I. Rodzaj świadczonych usług

1. Udostępnienie informacji o dostępności oraz charakterystyce towarów dostępnych w sklepie internetowym rowerkidzieciece.com.pl.

2. Rejestracja konta użytkownika, pozwalającego na składnie zamówień w sklepie.

3. Wysyłka informacji handlowych nt. oferty sklepu oraz aktualności dotyczących sklepu rowerkidzieciece.com.pl.

4. Realizacja zamówień wysyłkowych na terenie Polski oraz rezerwacja towarów odbieranych osobiście w siedzibie sprzedawcy.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, sposobu płatności oraz sposobu i miejsca dostawy.

2. Formularz zamówienia dostępny jest z poziomu zarejestrowanego konta użytkownika, lub bez rejestracji kont, po wypełnieniu formularzy danych dostawy.

3. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach podanych w zamówieniu i aktualnej wersji regulaminu.

4. W przypadku sprzedaży wysyłkowej zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

5. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym potwierdzenie gotowości towaru do odbioru oznacza rezerwację towaru. Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie odbioru zarezerwowanego towaru w siedzibie sprzedawcy.

6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie powiadamiany o brakującym towarze i podejmuje decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.

7. W przypadku rezygnacji z zamówienia produktu dostępnego na stronie rowerkidzieciece.com.pl, jeżeli Klient dokonał wpłaty należności za towar, cała kwota zostanie zwrócona bezzwłocznie, najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rezygnacji.

8. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do momentu przekazania zamówienia do wysłania. Zmiany w zamówieniu mogą opóźnić jego realizację. Zmiany w zamówieniach, lub zmiany dotyczące adresu wysyłki, zwrotu płatności mogą być dokonywane przy pomocy dowolnego środka trwałego (np. e-mail, list polecony).

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, lub na życzenie faktura VAT).

III. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres do wysyłki podany przez Klienta w zamówieniu. Towar można również odebrać osobiście w siedzibie sprzedawcy.

2. Czas realizacji zamówienia (do momentu jego wysyłki) określony jest na karcie produktu. W przypadku zamówień produktu personalizowanego, czas realizacji ustalany jest indywidualnie.

3. Czas dostawy określony jest w warunkach usług poszczególnych dostawców.

4. Koszt transportu firmą kurierską zależny jest od sposobu płatności za zamówienie oraz wartości zamówienia. Koszty transportu wymienione są w poniższej tabeli:

 Rodzaj dostawy

Przelew

Pobranie

Kurier

20 zł

25,00 zł

6. Towary objęte promocyjnymi cenami będą wysyłane zgodnie z kolejnością zamówień.

7. Sprzedawca sklepu rowerkidzieciece.com.pl w przypadku wykonywania lub sprowadzania towaru na indywidualne zamówienie klienta, może zażądać wpłaty zaliczki na rzecz danego towaru. Wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie

IV. Ceny towarów

1. Ceny towarów na stronie Sklepu podane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Kwota za towar obejmuje wszystkie składniki konieczne do zapłaty za przedmiot sprzedaży. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzanie nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiany te nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

V. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności w przypadku dostawy na terenie Polski:

- Płatność gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru dostarczonego na podany adres,

- Przedpłata na konto w formie przelewu elektronicznego, bankowego lub wpłatę w urzędzie pocztowym,

2. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy płatność przyjmowana jest w gotówce.

4. W przypadku przedpłaty na konto czas oczekiwania na płatność wynosi 2 tygodnie. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

5. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Informacja o tym zostanie podana najpóźniej w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

6. Płatność za zamówienia realizowane na terenie Polski przyjmowana jest w walucie polskiej (PLN).

VI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działania serwisu rowerkidzieciece.com.pl powinny być składane przy pomocy środków trwałych (np. e-mail, list polecony). Zostaną one rozstrzygnięte w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

- niezgodności towaru z opisem zawartym w zamówieniu,

- wad fabrycznych.

4. W przypadku stwierdzenia podstawy do reklamacji z tytułu wad fabrycznych lub niezgodności towaru z opisem, Klient ma prawo do reklamacji towaru z tytułu rękojmi lub gwarancji (jeżeli towar jest objęty gwarancją).

5. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Formularz dotyczący reklamacji może być dostarczony również za pomocą dowolnego środka trwałego (poczta elektroniczna, list polecony).

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru, wraz z kompletem dokumentów. Reklamacje dotyczące produktów rozpatrywane są zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa sklep. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa Klient.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany , ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.

2. Warunkiem zachowania terminu odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 14 dni od daty wejścia w posiadanie danego towaru. Oświadczenie może być przesłane za pomocą dowolnego środka trwałego (np. e-mail lub list polecony). Klient zobowiązany jest odesłać zwracany towar najdalej w ciągu 14 dni od daty złożenia pisma o odstąpieniu od umowy.

3. Zwracany towar należy odsyłać na adres firmu F.H.U. Samira w opakowaniu zapewniającym zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem, razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem zwrotu (jeżeli nie został przesłany wcześniej).

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztu przesyłki towaru do Klienta, jeśli został naliczony. Pieniądze zostaną zwrócone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty transportu do Sklepu zwracanego towaru pokrywa Klient.

5. Kwota należna z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży zostanie przekazana tą samą drogą, którą nastąpiła wpłata, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób przekazania tej kwoty.

6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych specjalnie dla Klienta, zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

7. Koszt odesłania towaru zależy od jego gabarytu oraz wyboru dostawcy.

VIII. Dane Osobowe

1. Firmą zbierającą dane osobowe na stronie sklepu rowerkidzieciece.com.pl jest:

F.H.U. SAMIRA
ul. Opolska 35 42-274 Konopiska

2. W czasie korzystania z serwisu rowerkidzieciece.com.pl nie są zbierane żadne dane osobowe, poza danymi, które użytkownik sam wpisuje w formularzach. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia działań takich jak rejestracja użytkownika, logowanie, przesłanie zapytania, przesłanie opinii, zapisanie się do newslettera, złożenie zamówienia, realizacja zamówienia. Dane te podawane są przez użytkownika dobrowolnie, jednak powyższe działania nie mogą być kontynuowane bez podania wymaganych danych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Szczegółowy opis zarządzania danymi osobowymi dostępny jest w dziale Polityka prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep dokłada staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, dostępności itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

3. Wszelkie informacje, materiały, zdjęcia zawarte na stronie rowerkidzieciece.com.pl objęte są zakazem kopiowania i rozpowszechniania.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie rowerkidzieciece.com.pl.

6. Sklep zastrzega sobie możliwość zablokowania pewnych form płatności lub dostawy dla poszczególnych towarów.

7. Zapytania dotyczące produktów za pośrednictwem e-maila lub formularzy na stronie nie mają wpływu na zakres umowy sprzedaży.

8. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści bezprawnych.

10. Wymagania sprzętowe serwisu rowerkidzieciece.com.pl:

- komputer z systemem operacyjnym Windows lub innym,

- zaktualizowana przeglądarka internetowa,

- połączenie z Internetem.

11. Wszelkie uwagi, pytania i sugestie związane z działaniem strony i Sklepu prosimy kierować na adres: samirasklep@interia.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl